HJEM

POLITIK

OM HANS SKOU KONTAKT

LÆS HANS SKOUS SENESTE OPDATERINGER HER

 

 

 

Forenings-, fritids- og idrætsfaciliteter i hele Aarhus Kommune/gode vilkår for frivillighed

Af Hans Skou, Grumstolsvej 63, 8270  Højbjerg

 

Det danske samfund og det danske demokrati er funderet på en god og stærk foreningstradition. Derfor skal vi som politikere have fokus på at fritids- og foreningslivet har de bedste mulige vilkår.


Venstre gik til dette års budgetforhandlinger - i Aarhus - for at sikre at vore mange foreninger og frivillige har/får optimale rammer og vilkår. Som kommune har vi større og større forventninger til at foreninger og frivillige spiller en mere og mere aktiv rolle.
 

Medborgerskabspolitiken er et godt eksempel på at frivillige og foreninger forventes fortsat at engagere sig både i lokalområderne men også på tværs af Aarhus Kommune.


I 2018 er Aarhus Europæisk Frivillighedshovedstad, vi får altså en gylden mulighed for at sætte fokus på frivillighed. Det er ikke nok med flotte ord, vi skal også sætte handling/økonomi bag ordene.
 

Derfor er vi i Venstre glade for at budgetforligspartierne bakkede op om vore budgetforslag inden for dette område. Der er sat yderligere penge af til genopretning af udendørs idrætsanlæg ligesom der er sat penge af til udbygning af skolehaller og idrætsfaciliteter.


Aarhus er en kommune i vækst og derfor er vi i Venstre ikke mindst glade for at der i budgetforliget er fokus på udbygning af idrætsfaciliteter og lokale samlingssteder til fritids- og foreningslivet m.v. i byudviklingsområder. Jeg synes at der er god logik i at der i byudviklingsområder afsættes midler til fritids- og idrætsfaciliteter, på lige fod med at der afsættes midler til eksempelvis daginstitutioner og skoler.


Foreningslivet og de mange tusinder af frivillige gør en kæmpe forskel og er en uundværlig del af Aarhus's DNA. Derfor skal vi understøtte deres arbejde og indsats. Et arbejde og en indsats der er til stor gavn for os alle.


Budgetforlig og idrætsfaciliteter i Århus Kommune

Af Hans Skou, Grumstolsvej 63, 8270  Højbjerg

 

Tillykke til Hjortshøj-Egå-Idrætsforening og Beder-Malling-Idrætsforening med deres mulighed for at få kommunalt støttede kunstgræsbaner. Det er godt for lokalområderne, hvor disse foreninger yder en kæmpe indsats i dagligdagen.

Tillad mig at dryppe lidt malurt i bægeret – ikke i forhold til at de 2 klubber får kunstgræsbaner – men i forhold til at politikerne i forbindelse med budgetforliget konkret går ind og peger på både en bestemt  fysisk placering og en konkret facilitet. Hvis det er Byrådets tilgang til borgerinddragelse, så kan jeg se nogle udfordringer fremover. Hvad vil politikerne bruge interesseorganisationer til (eksempelvis Fodbold-Forum, Idrætssamvirket, DIF og DGI), når de alligevel på budget-natten bestemmer hvor konkrete faciliteter skal placeres?
 

Der er – med rette – stor fokus på hele frivilligeområdet, og i Venstre mener vi at frivillige/ildsjæle er særdeles vigtige i/for Århus Kommune og her skal vi som politikere understøtte, lytte og inddrage når der meldes ind med engagement, forslag og idéer. Derfor prioriterede vi også flere midler til idrætsområdet i de nyligt overståede budgetforhandlinger. Desværre ville flertallet det anderledes.

Venstre vil satse på dette område fordi det er til gavn for Århus, til gavn for idrætten og ikke mindst til gavn for den enkelte frivillige/idrætsudøver.


Idrætsforeningernes vilkår i Århus.
Af Hans Skou, Grumstolsvej 63, 8270  Højbjerg

Danmarks Idrætsforbund har netop offentliggjort en bred analyse af idrætten og idrætsforeningernes vilkår i Danmark.

Idrætsforeningerne er en meget central del af foreningslivet i Danmark og i Århus. Foreningerne er helt vitale i forhold til bl.a. sundhed og bevægelse, og politikere m.fl. forventer at foreningerne løfter flere og flere opgaver. Derfor er jeg og Venstre i Århus meget ærgerlige over at Århus befinder sig helt i bunden af rækken af danske kommuner når der vurderes på rammer og vilkår for idrætsforeninger i Danmark.

Der er klart behov for bl.a. at tilføre området flere midler og derfor forsøgte Venstre, ved de netop overståede budgetforhandlinger, at afsætte flere midler til idrætsområdet, men det var der desværre ikke opbakning til. Venstre fortsætter kampen og håber at byrådsflertallet hurtigt indser behovet.

Århus scorer især dårligt, når det kommer til idrætsfaciliteterne, der flere steder i kommunen forfalder og heller ikke i forhold til nedslidte faciliteter ville budgetforligspartierne være med til at finde penge. Det beklager vi i Venstre. Behovet er massivt og bliver desværre kun større ved at vente. Nedslidte faciliteter har ligeledes den kedelige effekt at det løbende bliver sværere at tiltrække nye udøvere og ledere og så vil vi som kommune få endnu større udfordringer i forhold til folkesundheden m.m.

I Venstre vil vi fortsat kæmpe for at få rettet op på idrættens og foreningerne vilkår, det handler også om demokrati og foreningernes rolle i det danske samfund. Det handler om sundhed og bevægelse og det handler ikke mindst om den kæmpe indsats som tusinder af frivillige ledere og instruktører udfører hver eneste dag for at vi andre kan dyrke den idræt/aktivitet som vi gerne vil. Det er forpligtende partnerskaber der fortjener politisk opbakning og fokus. Det vil jeg og Venstre være garanten for i Århus Byråd.


Nedslidte butikscentre
Af Hans Skou, Højbjerg.

Rundt omkring i hele Århus Kommune ligger der mange butikscentre. Både indenfor byskiltene men også i forstæderne til Århus.

En del af disse butikscentre har efterhånden en del år på bagen. Det kan ses på bl.a. nedslidte parkeringspladser og grønne områder der trænger til ”en kærlig hånd”.

Til det kommende byråd – der skal i arbejdstøjet fra den 1. januar 2014 – vil jeg foreslå at der i Århus Byråd sættes yderligere fokus på at der også bor mange borgere/skatteydere udenfor Ringgaden.

Mit konkrete forslag går på at alle magistratsafdelinger indgår i et forpligtende samarbejde om at få lavet en overordnet plan for ”fremtidens butikscenter”, en plan der selvfølgelig tager udgangspunkt i centrenes primære funktion – at være et indkøbscenter. Men ligeledes en plan der har fokus på det enkelte lokalområdes behov og ønsker, måske kan aktiviteter for både unge, voksne og ældre indtænkes i eventuelle renoverings- eller nybygningsplaner. Her vil jeg foreslå en inddragelse af kommunens mange fællesråd, der kender lokalområdernes behov og ønsker.

Ligeledes vil det være oplagt at kommunens stadsarkitekt er med til at udarbejde en overordnet politik i forhold til bl.a. funktionalitet, æstetik og arkitektur.

Det skal stadig være forretningerne og virksomhederne i de enkelte butikscentre der skal have/sikres de bedste muligheder for at drive virksomhed og servicere borgerne.

I Højbjerg ligger Rundhøj Torv, som – efter min opfattelse – er nedslidt. Forslaget er at Rundhøj Torv kan være det butikscenter, der startes med. Der er allerede drøftelser blandt forretningsindehavere, fællesråd og andre om hvad der kan/bør gøres.

Et mål kunne være, at også forstæderne til  Århus er parate, når byen skal være Europæisk Kulturhovedstad i 2017.


Aarhus en kommune i vækst
Af Hans Skou, Grumstolsvej 63, 8270 Højbjerg.
Nr. 2 på Venstres liste til byrådsvalget i Aarhus.

”Tænk sig at være borger i en kommune med befolkningstilvækst, det må være lykken”. Sådan er meldingen når man taler med venner og bekendte fra ”Udkants-Danmark”. Og JA, det er da lykken at vi bor i en kommune med voksende befolkningstal og tilgang af arbejdspladser.
 
Er alt så fryd og gammen i Aarhus Kommune? Her begynder tvivlen at melde sig og jeg vil i mit indlæg sætte fokus på 2 områder hvor det er nødvendigt at byens borgmester og byrådet / byrådets flertal bliver skarpere i fremtiden.

Der er i dagligdagen store udfordringer med trafikken til og fra Aarhus. Vi har bl.a. behov for en udbygning af E45-motorvejen således at personer og gods kan komme til og fra byen. Her må byens borgmester træde i karakter. Jeg tror det er farligt at hvile på laurbærrene og tro at det nok går af sig selv. Herning får motorvej til Vejle og videre ud i Europa. Femern-forbindelsen er undervejs så vi får en effektiv trafik-korridor fra Stockholm over København og videre til Hamborg/Berlin. Lufthavnen i Tirstrup (som vi ikke må tale om !), har det mere end svært. Pludselig ligger Aarhus og Østjylland i ”Udkants-Danmark” og hvad sker der så med befolkningstallet, arbejdspladserne og skattegrundlaget. Venstre og jeg vil nu såvel som efter valget kæmpe for at Aarhus ikke i fremtiden risikerer at blive koblet af samfundsudviklingen.

Det andet politikere i Aarhus Byråd skal huske på er; at kommunen også dækker et stort område der ligger uden for Ringgaden. I mange af forstæderne findes nedslidte idrætsfaciliteter og nedslidte bycentre der trænger til et løft. Som politikere forventer vi at frivillige og foreningerne i større og større grad tager over i forhold til folkesundhed (idræt og bevægelse), genoptræning og meget mere. Derfor er byrådet nødt til at afsætte midler til at sikre brugbare og nødvendige faciliteter. Dette forsøgte Venstre at sikre i de nyligt overståede budgetforhandlinger - Borgmesteren og flertallet ville det anderledes.

Venstre vil kæmpe for at der fremadrettet også afsættes midler til bl.a. idrætsfaciliteter i nybyggerområder, på lige fod med midler til institutioner og skoler. Ligeledes er det vigtigt at kommunens magistratsafdelinger bliver bedre til at arbejde sammen. Eksempelvis kunne Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i større udstrækning bruge allerede eksisterende idrætsfaciliteter i lokalområderne frem for at etablere genoptræningsfaciliteter på lokalcentre m.m. Ved at tænke i helheder sikres en bedre facilitetsudnyttelse, bedre økonomi og en større sammenhængskraft over mod lokalområdet og foreningerne.
Venstre er parat til nytænkning og vil kæmpe for at det nye Aarhus Byråd ikke hviler på laurbærene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byrådsposter:

Medlem af Sundhed- og Omsorgsudvalget

Medlem af Kulturudvalget

 

Hans Skou

Byrådsmedlem og gruppeformand

 for Venstre I Århus Kommune

 

COPYRIGHT 2017: HANS SKOU